Raportul informarii si consultarii publicului referitor la elaborarea Planului Urbanistic General al UAT – comuna Corbasca