Anunturi

Informare inventariere masa impozabila

Prin prezenta comunicam persoanelor fizice si juridice ca incepand cu data de 01.01.2021 institutia Comuna Corbasca a demarat o actiune de inventariere a masei impozabile de pe raza U.A.T. Comuna Corbasca.

Contribuabilii care domiciliaza dar si cei care nu domiciliaza, dar detin bunuri impozabile pe raza U.A.T. Comuna Corbasca vor prezenta in copie urmatoarele documente:

– declaratie registru agricol (se completeaza la sediul Comunei Corbasca, la compartimentul Registru Agricol)
– act de identitate titular si membri familiei
– act de proprietate cladiri
– act de proprietare terenuri

Dupa completarea documentele sunt inaintate compartimentului Financiar – Contabil in vederea inregistrarii in evidentele fiscale.

Informare obligativitate depunere declaratii suprafata afisaj

Prin prezenta comunicam PERSOANELOR JURIDICE care au domiciliul fiscal pe raza UAT Comuna Corbasca, judetul Bacau, faptul ca au obligativitatea declaratiilor cu privire la suprafata afisajului, in conformitate cu prevederile art. 478, alin.(5) din Legea 227 / 2015 privind Codul Fiscal.

Depunerea declaratiilor se face la sediul Comunei Corbasca, persoana de contact dl. COVIT PAUL.