Informare inventariere masa impozabila

Prin prezenta comunicam persoanelor fizice si juridice ca incepand cu data de 01.01.2021 institutia Comuna Corbasca a demarat o actiune de inventariere a masei impozabile de pe raza U.A.T. Comuna Corbasca.

Contribuabilii care domiciliaza dar si cei care nu domiciliaza, dar detin bunuri impozabile pe raza U.A.T. Comuna Corbasca vor prezenta in copie urmatoarele documente:

– declaratie registru agricol (se completeaza la sediul Comunei Corbasca, la compartimentul Registru Agricol)
– act de identitate titular si membri familiei
– act de proprietate cladiri
– act de proprietare terenuri

Dupa completarea documentele sunt inaintate compartimentului Financiar – Contabil in vederea inregistrarii in evidentele fiscale.