Viceprimar

Blanaru Mihai Emilian

Atributii ale viceprimarului

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE VICEPRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001

 • a) Este subordonat primarului comunei Corbasca si inlocuitorul de drept al acestuia,caz in care va exercita atributiile conferite prin Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,reactualizata cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • b) Raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor ce apartin domeniului public si privat al comunei Corbasca ;
 • c) Organizeaza controlul depozitarii deseurilor menajere,industriale sau de orice fel,pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa de pe raza comunei Corbasca,judetul Bacau,precum si decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor ;
 • d) Asigura organizarea activitatii de pasunat conform hotararii Consiliului local Corbasca;
 • e) Planifica,supravegheaza,raspunde de activitatea persoanelor care presteaza munca in folosul comunitatii,in conditiile legii ;
 • f) Asigura buna functionare a ilumninatului public ;
 • g) Raspunde de intretinerea si reabilitarea drumurilor proprietate publica a comunei Corbasca,instalarea semnelor de circulatie,desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal,in conditiile legii;
 • h) Adopta solutii conforme normelor de protectie a muncii prin a caror aplicare sa fie eliminate riscurile de accidente si de imbolnavire profesionala a salariatilor;
 • i) Asigura intretinerea terenurilor de sport inscrise in domeniul public al comunei Corbasca;
 • j) Verifica activitatea desfasurata de Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta a comunei Corbasca;
 • k) Verifica si propune masuri privind activitatea desfasurata in domeniul cultural;
 • l) Prezinta masuri pentru stimularea activitatilor sportive ;
 • m)Informeaza lunar primarul cu privire la stadiul luicrarilor la obiectivele de investitii in desfasurare ;
 • n)Prezinta la solicitarea Consiliului local Corbasca,rapoarte si informari in domeniile de care raspunde.
 • o)Raspunde de administrarea si exploatarea retelelor de distributie a apei potabile ;
 • p)coordoneaza si verifica activitatea compartimentului de urbanaism si amenajare a teritoriului ;
 • r)Asigura buna functionare in domeniul protectiei civile,situatiilor de urgenta si dezastrelor.
 • s)sprijina activitatea de incasare a taxelor si impozitelor locale.
 • Indeplineste atributiile primarului in caz de vacanta a functiei de primar precum si in caz de suspendare din functie a acestuia ;