Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Corbasca