Dispozitie privind acordarea voucherelor de vacanta pentru functionari publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbasca