Ordin privind constatarea indeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Corbasca