Anunturi

Anunt Reabilitare drum comunal 98C

Comuna Corbasca titular al proiectului „Reablitare drum comunal 98C, sat Rogoaza, comuna Corbasca, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacau in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat in satele Corbasca si Baciociu, comuna Corbasca, judetul Bacau.